ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุด Sever Software สำหรับ Application และ Database พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/05/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุด Sever Software สำหรับ Application และ Database

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุด Sever Software สำหรับ Application และ Database

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >