ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/05/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร
download เอกสาร

 

1. ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร

 

2. ขอบเขตราคากลางจ้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >