ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/05/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3 - 5

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท แทแลนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3 - 5

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >