ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางว พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/05/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (คณะ ภส.)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (คณะ ภส.)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >