ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/06/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาบุคลากร

คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561

 โดยวิธีคัดเลือก

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอสเจ ฮอลิเดย์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >