ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง คณะภาษาและการสื่อ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/06/2018

 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน คณะภาษาและการสื่อสาร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >