ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสตูดิโอ อาคารมาลัย ห พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/06/2018

 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสตูดิโอ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 7

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท เซเว่นเรนจ์ ดีไซน์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสตูดิโอ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 7

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >