ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงสำนักงานชั้น 7 (ฝั่งซ้าย) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/07/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงสำนักงานชั้น 7 (ฝั่งซ้าย) อาคารบุญชนะ อัตถากร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอส. เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงสำนักงานชั้น 7 (ฝั่งซ้าย) อาคารบุญชนะ อัตถากร

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >