ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนาในต พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/07/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนาในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2561

 โดยวิธีคัดเลือก

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เฟิร์ส คลาส ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนาในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >