ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริหารฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/12/2008

สถาบันมีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

อาคารสำนักบริหารและอำนวยการ 1 หลัง ณ บริเวณที่ตั้งของอาคารสำนักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่ควบคุมงานก่อสร้างฯ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2551

กำหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 8 มกราคม 2552

กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 13 มกราคม 2552

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนองานในวันที่ 15 มกราคม 2552

 

สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้างควบคุมงาน

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 0 2375 8692 

 

 **download ประกาศ**

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 11/12/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >