ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โถง ชั้น 7 อาคารบุ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/10/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โถง ชั้น 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายบีเอ็ม

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โถง ชั้น 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >