ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินของสถาบัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/10/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562  

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินของสถาบัน

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >