สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/12/2008
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ จำนวน 13 เครื่อง


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ จำนวน 13 เครื่อง

 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2551

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2551

 

สอบถาม โทร. 0 2375 8692 

 

download ประกาศ 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 18/12/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >