ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพ e-university พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/12/2008
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสิทธิภาพของ e-university ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ราคากลางงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,777,615.20 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2375 8692

 

download

ประกาศ

อกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

TOR 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19/12/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >