ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด

 

 

 

เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >