ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/12/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562  

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดราโก้ โวยาจ จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >