ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/12/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์

 

2. รายละเอียดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์

 

4. แบบงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์

 

5. BOQ. งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์

 

6. BOQ. เปล่า งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารราชพฤกษ์

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >