สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/12/2008
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 


ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน 26 ชุด

 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2551

 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2375 8692

 

download ประกาศ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 25/12/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >