ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 27 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/01/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 27 เครื่อง

 

 

 

เนื่องจาก รายละเอียดไม่ถูกต้อง

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 27 เครื่อง

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10/01/2019 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >