สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/12/2008
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารบุญชนะ อัตถากร และ อาคารนันทนาการ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง

ทางเดินเชื่อมอาคารบุญชนะ อัตถากร และอาคานันทนาการ

ราคากลางของงานปรับปรุงครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,018,030.37 บาท

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 13 มกราคม 2552

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 20 มกราคม 2552

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 23 มกราคม 2552

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 700 บาท

ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2552  ถึง วันที่ 12 มกราคม 2552

 

หรือโทร 0 2375 8692

 

download ประำกาศ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 30/12/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >