ร่างประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/01/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ

 

2. รายละเอียดประกวดราคาจ้างซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ

 

3. ราคากลางประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ

 

4. BOQ. โครงการบริหารจัดการไฟฟ้า

 

5. BOQ. เปล่าโครงการบริหารจัดการไฟฟ้า

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >