ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/01/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน

 

2. ขอบเขตประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน

 

3. ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน

 

4. รูปแบบงานก่อสร้าง-1

 

5. รูปแบบงานก่อสร้าง-2

 

6. รูปแบบงานก่อสร้าง-3

 

7. รายละเอียดประกอบแบบ+งวดงานงวดเงิน

 

8. โครงร่างเนื้อหา – โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-1

 

9. โครงร่างเนื้อหา – โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-2

 

10. BOQ. ประมาณราคาค่าก่อสร้างพร้อมรายการ

 

11. BOQ. เปล่าจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >