ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/01/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ บริเวณชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ บริเวณชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

 

2. รายละเอียดจ้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ บริเวณชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ บริเวณชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >