ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องภายในเอาคารเสรีไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/01/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องภายในเอาคารเสรีไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องภายในอาคารเสรีไทย

 

2. รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงภายในอาคารเสรีไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงภายในอาคารเสรีไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 

4. แบบงานจ้างปรับปรุงห้องภายในเอาคารเสรีไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 

5. BOQ. งานจ้างปรับปรุงห้องภายในเอาคารเสรีไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 

6BOQ. เปล่างานจ้างปรับปรุงห้องภายในเอาคารเสรีไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >