ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ (2) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/01/2009

ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีฯ (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 52 - วันที่ 9 ม.ค. 52
 

 ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

ส่วนจัดหาและบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02375 8692 โทรสาร 02375 8890, 02374 9825

 

download  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 07/01/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >