ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

     เนื่องจาก บริษัท อีคอน พลัส จำกัด เสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >