ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภายในอาคารเสรีไทย พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภายในอาคารเสรีไทย

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิค ทเวนตี้วัน จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภายในอาคารเสรีไทย

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >