ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษา YMBA รุ่นที่ 44 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษา หลักสูตร YMBA รุ่นที่ 44

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเจ ฮอลิเดย์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษา หลักสูตร YMBA รุ่นที่ 44

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >