ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC

ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >