ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

 

2. รายละเอียดจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

 

4. งวดงานจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

 

5. BOQ จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

 

6. BOQ เปล่า จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

 

7. BOQ สรุป เปล่า จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >