ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันไมล์ อินเตอร์ ทราเวล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >