เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(ซื้อระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ)

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >