เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ผ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >