ประกาศผลการประกวด/สอบราคาปี 51-52 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/01/2009

1. ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประมูล ประจำปีงบประมาณ
2551

2. ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

3. ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน 301 อาคารวิทยบริการ

4. ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงซ่อม/เก็บพัสดุ

5. ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

6. ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วพร้อมประตูด้านหน้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

7. ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 

8. ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

9. ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการออกแบบอาคารสำนักบริหารและอำนวยการ

10. ผลการสอบราคาจ้างซ่อมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 11 (ลานด้านนอก)

11.  ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

12. ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

13. ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

14. จ้างปรับปรุงห้องเรียน 201,202,203 และโถงทางเดิน อาคาร 5 ชั้น 2

15. ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดวีดิทัศน์และวัตถุ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง

16. ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 และห้องน้ำชั้น 9 อาคารอเนกประสงค

17. ผลการสอบราคาซื้อระบบเสียงและภาพสำหรับใช้ในห้องเรียน 812,1029 และ 1031

18. ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดผลิตสื่อวิดีทัศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

19. ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ

20. ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประมูล ประจำปีงบประมาณ
2552

21. ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันายการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 26 ชุด

22. ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริหารและอำนวยการ 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23. ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

24. ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องรับรองวิทยากร และโถงทางเดิน ชั้น 3 และ 4 อาคารมาลัย หุวะนันทน์  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 20/01/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >