ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนา ด้วยวิธีการคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/04/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนา

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โกลเด้นไชน์ เทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนา

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >