เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและครุภัณ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/04/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและครุภัณฑ์ คณะนิทเศศาสตร์ฯ

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (โครงการจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและครุภัณฑ์ คณะนิทเศศาสตร์ฯ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >