TOR จ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ ครั้งที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/01/2009

ประกาศร่าง TOR(ครั้งที่3)

โครงการประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

เพื่อประสิทธิภาพ E-University

ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2552 ถึงวันที่ 20 ม.ค.2552

download 

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการจัดจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสิทธิภาพของ E-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >