เลื่อนเวลาดูสถานที่ก่อสร้างฯ ทางเดินเชื่อมอาคาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/01/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง เลื่อนเวลาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารบุญชนะ อัตถากร และอาคารนันทนาการ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >