ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Password พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/05/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Password

ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Euromonitor International

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Password

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >