ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/05/2019

 ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามกับอาคารชุบ กาญจนประกร

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามกับอาคารชุบ

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >