ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิรา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/06/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ บริเวณชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.ฟลอร์ไทล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ บริเวณชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >