ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/01/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

        ตามที่สถาบันได้ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริหารและอำนวยการ 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด โดยมีผู้ยื่นสนองาน จำนวน 2 ราย นั้น

        ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน 2 ราย ดังนี้

        1. บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด

        2. บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ จำกัด (บริษัทหลัก) ร่วมกับ บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด

        ทั้งนี้ กำหนดการนำเสนองาน ในวันที่ 20 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (อาคารสำนักงานอธิการบดี)

 

download ประกาศ

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >