ผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ฯ 26 ชุด พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/01/2009
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 26 ชุด

 ผู้ชนะการสอบราคา คือ บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จำกัด
โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,182,350 บาท 
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >