ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบปรับปรุง Co-Working Space อาคารราชพฤกษ์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256เพิ่มเติม

(จ้างออกแบบ Co – Working Space อาคาราชพฤกษ์)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >