ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดโครงการศึกษาดูงาน คณะนิติศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดโครงการศึกษาดูงาน คณะนิติศาสตร์

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทีทีซี โกลบอล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดโครงการศึกษาดูงาน คณะนิติศาสตร์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >