ประกาศผลจ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล"

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดีออซ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >