ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.เอ็น. ๒๐๐๐ บ้านและสวน จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >