ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Lexis Advance พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Lexis Advance

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Lexis Advance

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >