ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเจรจาและแสวงหาความร่วมมือในทว พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/09/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเจรจาและแสวงหาความร่วมมือในทวีปยุโรปและสัมมนาบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ ประเทศรัสเซีย

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อัลโมโด ทัวร์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเจรจาและแสวงหาความร่วมมือในทวีปยุโรปและสัมมนาบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ ประเทศรัสเซีย

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >