ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/09/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad)  จำนวน 26 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad)  จำนวน 26 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >